SC

ประเภทสินค้า : แคล้มจับท่อขาเดี่ยว , แคล้มจับท่อขาคู่ , ข้อต่อบาง , ข้อต่อบางกันน้ำ , ข้อต่อหนา , คอนเน็คเตอร์จับท่อบาง , คอนเน็คเตอร์จับท่อบางกันน้ำ , เอ็น.เอ็ม. คอนเน็คเตอร์ , บุชชิ่ง , ล็อคนัท ; อีริคสันคุปปิ้ง , ท่ออ่อนเหล็ก , ท่ออ่อนกันน้ำ , คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก , คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนเหล็กรุ่นพิเศษ , คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำรุ่นตรง , คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำรุ่นงอ 45  ํ, คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำรุ่นงอ 90  ํ , แฮนดี้บ๊อกซ์ 2"x4" ,   ฝาปิดแฮนดี้บ๊อกซ์ 2"x4" , สแควร์บ๊อกซ์ 4"x4" รุ่น 4 หู , สแควร์บ๊อกซ์ 4"x4" , ฝาปิดสแควร์บ๊อกซ์ 4"x4" , เอ็ม.เค. บ๊อกซ์ , ยูโรป้าบ๊อกซ์ , ฝาปิดมิด พับขอบ รุ่นหนา , อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ , ฝาปิดอ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ , เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2"x4" , ฝาปิดเอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2"x4" รุ่นหนา , เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 4"x4" , ฝาปิดเอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 4"x4" รุ่นหนา , เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 3"x5" 1 ทาง , คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ L.B. , คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ L.L. , คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ L.R. , คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ O.T. , บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 1 ทาง , บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทางฉาก , บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทางตรงข้าม , บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 3 ทาง , บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 4 ทาง , หัวงูเห่า , บ๊อกซ์หูยื่น , ฝาแป้นลูกหมาก ; รางตัวซี , แคล้มประกับ , สกรูแขวนรางซี , ข้อต่อสกรู , น็อต , แคล้มวงเดือน , แคล้มฟันจระเข้ , แคล้มแขวน , แคล้มยึด , ยูโบลท์ , หางปลาทองแดงรุ่นหนา , ข้อต่อสายไฟทองแดง , หางปลาหัวกลมแบบย้ำเปลือย , หางปลาหัวกลมแบบย้ำหุ้ม , หางปลาหัวแฉกแบบย้ำเปลือยรุ่น Y , หางปลาหัวแฉกแบบย้ำหุ้มรุ่น YF , หัวเสียบแบบก้านไม้ขีด (PIN-AF) , หัวเสียบตัวเมียแบน-หุ้ม (V) , หัวเสียบตัวผู้แบน-หุ้ม (V) , หัวเสียบตัวเมียแบน-หุ้มเต็ม (PV) , หัวหมวกต่อสาย (N) , หัวเสียบตัวเมียกลม-หุ้ม (F-A) , หัวเสียบตัวผู้กลม-หุ้ม (F-B) , ข้อต่อสายย้ำหุ้ม (BF) , ข้อต่อย้ำปลายสาย , ปลอกหุ้มหางปลา , ฐานล่อฟ้า , เสาล่อฟ้า , ล่อฟ้าสามแฉก , กราวด์เทสบ๊อกซ์ , กราวด์หรอดทองแดง (ชุบ , หุ้ม) , แคล้มกราวด์หรอก , แคล้มจับบาร์ทองแดง , แคล้มจับสายทองแดงเปลือย , ยูแคล้ม 2 สกรู , หางปลาทองแดงขันสกรู , ผงเชื่่อม , วันไทม์ , แรคช่องไฟฟ้า , สกรูยน็อตชุบสังกะสี , พรีฟอร์มเดดเอ็น , ลูกถ้วย , แหวนสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี , พี.จี. แคล้ม , พี.จี. แคล้มมือเสือ 2 สกรู , แคล้มลูกตาล , กล่องพลาสติกแบบฝาทึบ , พูลบ๊อกซ์ , ฟิตเทป , วายนัท , ไส้ไก่ , จอยส์ คอมเปานด์ , น้ำยาร้อยสาย , เพร์ชเชอร์คลิป , เคเบิ้ลแกลน , พุกดร็อบอิน , พุกตะกั่ว , พุกตอก , เกลียวลด , ท่อหนาช่วงสั้น , ฝาทองเหลืองฝังพื้น , ลูกอุดเกลียวพลาสติก , ลูกอุดเกลียวอลูมิเนียม , แหวนลด , จุกอุดท่อ , ลูกยาง , เกลียวปล่อย , ปุกพลาสติก , ปุกผีเสื้อ

 

 

ECL-050, ECL-075, ECL-100, ICL-050, ICL-075, ICL100, ECL2-050, ECL2-075, ECL2-100, ECL2-125, ECL2-150, ECL2-200, ICL2-050, ICL2-075, ICL2-100, ICL2-125, ICL2-150, ICL2-200,
ICL2-250, ICL2-300, ICL2-400, CP-050, CP-075, CP-100, CP-125, CP-150, CP-200, RCP-050, RCP-075, RCP-100, RCP-125, RCP-150, RCP-200, ICP-050, ICP-075, ICP-100, RCP-125, 
ICP-150, ICP-200, ICP-250, ICP-300, ICP-350, ICP-400, ICP-500, ICP-600, CN-050, CN-075, CN-100-, CN-125, CN-150, CN-200, RCN-050, RCN-075, RCN-100, RCN125, RCN-150, RCN-200, 
BS-050, BS-075, BS-100, BS-125, BS-150, BS-200, BS-250, BS-300, BS-350, BS-400, BS-500, BS-600, LN-050, LN-075, LN-100, LN-125, LN-150, LN-200, LN-250, LN-300, LN-350, 
LN-400, LN-500, LN-600, ERCP-050, ERCP-075, ERCP-100, ERCP-125, ERCP-150, ERCP-200, ERCP-250, ERCP-300, ERCP-350, ERCP-400, FX-050, FX-075, FX-100, FX-125, FX-150, FX-200, 
FX-250, FX-300, FX-500, RFX-050, RFX-075, RFX-100, RFX-125, RFX-150, RFX-200, RFX-250, RFX-300, RFX-400, FC-050, FC-075, FC-100, FC-125, FC-150, FC-200, FC-250, FC-300, 
FC-400, XFC-1, FXC-2, RFC-050, RFC-075, RFC-100, RFC-125, RFC-150, RFC-200, RFC-250, RFC-300, RFC-400, RFC1-050, RFC1-075, RFC1-100,  RFC1-125, RFC1-150, RFC1-200, 
RFC1-250, RFC1-300, RFC1-400, RFC2-050, RFC2-075, RFC2-100, RFC2-125, RFC2-150, RFC2-200, RFC2-250, RFC2-300, RFC2-400, HB-01, 
HB-02, HB-03, HB-04, HB-05, HB-06, HB-07,
SC-HB1-01, SC-HB1-02, SC-HB1-03, SC-HB1-04, SC-HB1-05, SC-HB1-06, SC-HB1-07, SC-HB12-01, SC-HB12-02, SC-HB12-03, SC-HB12-04, SC-HB12-05, SC-HB12-06, SC-HB12-07, 
HP-01, HP-02, HP-03, HP-04, HP-05, HP-06, HP1-01, HP1-02, SC-SB41-01, SC-SB41-02, SC-SB41-03, SB-01, SB-02, SB-03, SB-04, SB-05, SB-06, SB-07, SB-08, SC-SB1-01, SC-SB1-02, 
SC-SB1-03, SC-SB1-04, SC-SB1-05, SC-SB1-06, SC-SB1-07, SC-SB1-08, SC-SB1-09, SC-SB12-01, SC-SB12-02, SC-SB12-03, SC-SB12-04, SC-SB12-05, SC-SB12-06, SC-SB12-07, 
SC-SB12-08, SC-SB12-09, SQP-01, SQP-02, SQP1-01, SQP1-02, SQP1-03, SQP1-04, SQP1-05, SQP1-06, SQP1-07, MKB-01, SC-MKB1-01, SC-EUB1-01, SC-EUB1-02, SC-EUB12-01, 
SC-EUB12-02, SUP1-01, SUP1-02, SUP1-03, OCB-01, OCB-02, SC-OCB1-01, SC-OCB1-02, SC-OCB12-01, SC-OCB12-02, OP-01, OP-02, OP1-01, OP1-02, OP1-03, FS2-11, FS2-12, 
FS2-13, FSS2-21, FSS2-22, FSC2-21, FSC2-22, FSC2-23, FSCC2-31, FSCC2-32, FSP24-01, FSP24-02, FSP24-03, FSP24-04, FSP24-05, FSP24-06, FS4-11, FS4-12, FS4-13, FSS4-21, 
FSS4-22, FSC4-21, FSC4-22, FSC4-23, FSCC4-31, FSCC4-32, FSP44-01, FSP44-02, FSP44-03, FSP44-04, LB_01, LB_02, LB_03, LB_04, LB_05, LB_05, LB_06,  LB_07, LB_08, LB_09, 
LB_10, 1, LL-02, LL-03, LL-04, LL-05, LL-06, LL-07, LL-08, LL-09, LL-10, LR-01, LR-02, LR-03, LR-04, LR-05, LR-06, LR-07, LR-08, LR-09, LR-10, OT-01, OT-02, OT-03, OT-04, OT-05, OT-06,
OT-07, OT-08, OT-09, OT-10, JB1-01, JB1-02, JB1-03, JB1-04, JB1-05, JB1-06, JB1-07, JB1-08, JB1-09, JB1-10, JB2-11, JB2-12, JB2-13, JB2-14, JB2-15, JB2-16, JB2-01, JB2-02, JB2-03, 
JB2-04, JB2-05, JB2-06, JB3-01, JB3-02, JB3-03, JB3-04, JB3-05, JB3-06, JB4-01, JB4-02, JB4-03, JB4-04, JB4-05, JB4-06, EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05, EC-06, EC-07, EC-08, EC-09, 
EC-10, EC-11, EC-12, BF1-01, BF1-02, BF2-01, BF2-02, BF1-11, BF1-12, BF3-01, BF3-02, BF4-01, BF4-02, BG-01, BG-02, CCH-01, CCH-02, CCHT-01, CCHT-02, ECC-050, ECC-075, ECC-100, 
ECC-125, ECC-150, ECC-200, ICC-050, ICC-075, ICC-100, ICC-125, ICC-150, ICC-200, ICC-250, ICC-300, ICC-350, ICC-400, ICC-500, TR-01, TR-02, TR-03, TR-04, TR-05, TR-06, HC-01, HC-02, 
HC-03, HN-01, HN-02, HN-03, AH-01, AH-02, AH-03, AH-04, AH-05, AH-06, BC-01, BC-02, BC-03, SRH-01, SRH-02, SRH-03, SRH-04, SRH-05, SRH-06, SRH-07, SRH-08, SRH-09, SRH-10, 
SRH-11, SRH-12, CH-01, CH-02, CH-03, CH-04, CH-05, CH-06, CH-07, CH-08, CH-09, CH-10, UB-01, UB-02, UB-03, UB-04, UB-05, UB-06, UB-07, UB-08, UB-09, UB-10, UB-11, UB-12, UB-13, 
UB-14, UB-15, UB-16, UB-17, UB-18, CL015-01, CL015-02, CL015-03, CL025-01, CL025-02, CL025-03, CL04-01, CL04-02, CL06-01, CL6-02, CL06-03, CL010-01, CL10-02, CL16-01, 
CL16-02, CL25-01, CL16-02, CL16-03, CL35-01, CL35-02, CL35-03, CL35-04, CL50-03, CL50-02, CL50-01, CL70-01, CL70-02, CL70-03, CL95-01, CL95-02, CL120-01, CL120-02, CL120-03, 
CL120-04, CL150-01, CL150-02, CL150-03, CL185-01, CL185-02, CL185-03, CL240-01, CL240-02, CL240-03, CL300-01, CL300-02, CL300-03, CL400-01, CL400-02, CL400-03, CL500-01,
CL500-02, CL500-03, CS-01, CS-02, CS-03, CS-04, CS-05, CS-06, CS-07, CS-08, CS-09, CS-10, CS-11, CS-12, CS-13, CS-14, CS-15, CS-16, CS-17, CS-18, B-01, B-02, B-03, B-04, B-05, 
B-06, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-012, B-013, B-014, B-015, R125-01, R125-02, R125-03, R125-04, R125-05, R125-06, R125-07, R125-08, R2-01, R2-02, R2-03, R2-04, R2-05, R2-06, 
R2-07, R35-01, R35-02, R35-03, R55-01 R55-02, R55-03, R55-04, R8-01, R8-02, R8-03, R8-04, R14-01, R14-02, R14-03, R14-04, R22-01, R22-02, R22-03, R22-04, R38-01, R38-02, R38-03,
R38-04, R38-05, R38-06, R60-01, R60-02, R60-03, R60-04, R70-01, R70-02, R70-03, R70-04, R80-01, R70-02, R70-03, R70-04, R70-05, R100-01, R100-02, R100-03, R100-04, R100-05, 
R150-01, R150-02, R150-03, R150-04, R150-05, R180-01, R180-02, R180-03, R180-04, R180-05, R200-01, R200-02, R200-03, R200-04, R200-05, R200-06, R325-01, R325-02, R325-03, R325-04, R325-05, RF125-01, RF125-02, RF125-03, RF125-04, RF125-05, RF125-06, RF125-07, RF2-01, RF2-02, RF2-03, RF2-04, RF2-05, RF2-06, RF35-01, RF35-02, RF35-03, 
RF55-01, RF55-02, RF55-03, RF55-04, RF55-05, RF8-01, RF8-02, RF8-03, RF14-01, RF14-02, RF14-03, RF22-01, RF22-02, RF22-03, RF38-01, RF38-02, RF38-03, Y125-01, Y125-02, 
Y125-03, Y125-04, Y2-01, Y2-02, Y2-03, Y2-04, Y2-05, Y35-01, Y35-02, Y55-01, Y55-02, Y55-03, Y8-01, Y8-02, YF125-01, YF125-02, YF125-03, YF125-04, YF125-05, YF2-01, 
YF2-02, YF2-03, YF2-04, YF2-05, YF2-06, YF35-01, YF35-02, YF35-03, YF55-01, YF55-02, YF55-03, YF8-01, YF8-02, PIN-01, PIN-02, PIN-03, VA-01, VA-02, VA-03, VB-01, VB-02, 
VB-03, PV-01, PV-02, PV-03, N-01, N-02, N-03, N-04, FA-01, FA-02, FB-01, FB-02, BF-01, BF-02, BF-03, CE-01, CE-02, CE-03, CE-04, CE-05, CE-06, CE-07, CE-08, CE-09, CE-10, CE-11, 
CE-12, VC-001, VC-002, VC-003, VC-005, VC-008, VC-014, VC-022, VC-038, VC-060, VC-080, VC-100, VC-125, VC-150, VC-200, VC-250, VC-325, VC-400, VC-500, ATB-01, ATB-02, 
ATB-03, ATB-04, ATB-05, ATB-06, ATB-07, ATB-08, ATB-09, ATB-10, ATR58-01, ATR58-02, ATR58-03, ATR58-04, ATR58-05, ATR58-11, ATR58-12, ATR58-13, ATR58-14, ATR58-15, 
ATR34-01, ATR34-02, ATR34-03, ATR34-04, ATR34-05, ATR34-11, ATR34-12, ATR34-13, ATR34-14, ATR34-15, AT-01, AT-02, AT-03, GTB-01, GO58-01, GO58-02, GO58-03, GL58-01, 
GL58-02, GL58-03, GO34-01, GO34-02, GO34-03, GL34-01, GL34-02, GL34-03, GC-01, GC-02, BB-01, BB-02, BB-03, CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05, UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, 
UC-05, UC-06, TL-01, TL-02, TL-03, TL-04, TL-05, WP-01, WP-02, WP-03, WP-04, WP-05, WP-06, WP-07, WP-08, WP-09, WP-10, WP-11, CC135, CC170, CC1120, CC1300, CC235, CC270, 
CC2120, CC2300, CC435, CC470, CC4300, CB135, CB170, CB1120, CB1300, GR135, GR170, GR1120, GR1300, GT235, GT270, GT2120, GT2300, NT350, NT395, NT3300, XT435, XT470, 
XT4300, SR4-01, SR4-02, SR4-03, SR4-04, SR5-01, SR5-02, SR5-03, SR5-04, MB12-01, MB12-02, MB12-03, MB12-04, MB12-05, MB58-01, MB58-02, MB58-03, MB58-04, MB58-05, MB58-06,
MB58-07, PFD-01, PFD-02, PFD-03, PFD-04, PFD-05, PFD-06, PFD-07, PFD-08, PFD-09, PFD-10, PFD-11, PFD-12, PFD-13, SI-01, SW-01, SW-02, PG-01, PG-02, PG-03, PG-04, CDE-01, CDE-02,
CDE-03, S-201, S-202, S-203, S-204, S-205, S-206, S-207, PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05, PB-06, PB-07, PB-08, PB-09, PB-10, PB-11, PB-12, PB-13, PB-14, PB-15, SWB-01, SWB-02, 
SWB-03, SWB-04, SWB-05, SWB-06, SWB-07, SWB-08, SWB-09, SWW-01, SWW-02, SWW-03, SWW-04, SWW-05, SWW-06, SWW-07, SWW-08, SWW-09, SWR-01, SWR-02, SWR-03, 
SWR-04, SWR-05, SWR-06, SWR-07, SWR-08, SWR-09, FCX-01, FCX-02, FCX-03, FCX-04, FCX-05, FCX-06, FCX-07, FCX-08, FCX-09, FCX-10, FCX-11, FCX-12, FCX-13, FCX-14, 
FCX-15, FCX-16, FCX-17, FCX-18, FCX-19, FCX-20, FCX-21, FCX-22, FCX-23, FCX-24, FCX-25, FCX-26, FCX-27, FCX-28, FCX-29, FCX-30, FCX-31, FCX-32, FCX-33, FCX-34, FCX-35, 
FCX-36, FCX-37, FCX-38, FCX-39, FCX-40, FCX-41, FCX-42, EYSX-01, EYSX-02, EYSX-03, EYSX-04, EYSX-05, EYSX-06, EYSX-07, EYSX-08, EYSX-09, EYSX-10, EYKX-01, EYKX-02, EYKX-03, EYKX-04, EYKX-05, EYKX-06, EYKX-07, EYKX-08, EYKX-09, EYKX-10, JBX-201, JBX-202, JBX-203, JBX-204, JBX-205, JBX-206, JBX-211, JBX-212, JBX-213, JBX-214, 
JBX-215, JBX-216, JBX-301, JBX-302, JBX-303, JBX-304, JBX-305, JBX-306, JBX-401, JBX-402, JBX-403, JBX-404, JBX-405, JBX-406, LBX-01, LBX-02, LBX-03, LBX-04, LBX-05, LBX-06, 
LBX-07, LBX-08, LBX-09, LBX-10, LRX-01, LRX-02, LRX-03, LRX-04, LRX-05, LRX-06, LRX-07, LRX-08, LRX-09, LRX-10, LLX-01, LLX-02, LLX-03, LLX-04, LLX-05, LLX-06, LLX-07, LLX-08, 
LLX-09, LLX-10, OTX-01, OTX-02, OTX-03, OTX-04, OTX-05, OTX-06, OTX-07, OTX-08, OTX-09, OTX-10, UNX-01, UNX-02, UNX-03, UNX-04, UNX-05, UNX-06, UNX-07, UNX-08, UNX-09, 
UNX-10, CPX-01, CPX-02, T1, T2, T3, T4, T5, T6, FD20, FD30, FD40, FD50, FD50X, FD52, WW2020, WW3030, WW4030, WW4040, WW4060, WW6040, WW6060, WW6080, WD2020, WD3030, WD4030, WD4040, WD4060, WD6040, WD6060,WD6080, AD5050, AD5075, AD50100, DD1225, DD1632, DD2040, FT-01, FT-02, FT-03, FTW-01, FTW-02, FTW-03, FTC-01, FTC-02, FTW-03,
Y-01, Y-02, Y-03, WN-01, WN-02, WN-03, WN-04, PWB-04, PWB-06, PWB-09, PWB-12, PWB-16, PWB-20, JC-01, WL-01, DS-01, PC-1766, PC-1767, CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, 
CG-05, CG-06, CG-07, CG-08, CG-09, CG-10, DR14,DR516, DR38S, DR38, DR12, DR58, DR34, DB14, DB516, DB38, DB12, DB58, DB34, ST316, ST14, ST516, ST38, ST12, ST58/110, ST58/160, ST58/200, ST34/160, ST34/200, RB-01, RB-02, RB-03, RB-04, RB-05, RB-06, RB-07, RB-08, RB-09, RB-10, RB-11, RB-12, RB-13, RB-14, RB-15, RB-16, RB-17, RB-18, RB-19, 
RB-20, NP-01, NP-02, NP-03, NP-04, NP-05, NP-06, NP-07, NP-08, FB-01, CP-01, CP-02, CP-03, CA-01, CA-02, CA-03, RW-01, PW-02, PW-03, CCP-01, CCP-02, CCP-03, CCP-04, RA-01, 
RA-02, RA-03, RA-04, RA-05, RA-06, RB-01, RB-02, RB-03, RB-04, RB-05, RB-06, TS-401, TS-402, TS-403, TS-404, TS-405, TS-406, TS-407, TS-601, TS-602, TS-603, TS-604, TS-605, 
TS-606, TS-607, TS-608, TS-701, TS-702, TS-703, TS-704, TS-705, TS-706, TS-707, TS-708, TS-801, TS-802, TS-803, TS-804, TS-805, TS-806, TS-807, TS-808, TS-809, TS-810, WHP-01, BKP-01, BP-01

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 59,573