กล้องวงจรปิด / CCTV

กล้องวงจรปิด

IR Camera (Infrared Camera) ป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้แสงจากหลอด IR ส่องกระทบวัตถุจะทำงานเมื่อแสงน้อยในระดับหนึ่ง โดยจะมี sensor ที่ด้านหน้าของกล้องแล้วจะส่งสัญญาณให้
หลอด IR ทำงาน และเมื่อแสงน้อยภาพจะเปลี่ยนเป็นขาว-ดำ
จำนวน LEDs ยิ่งมีจำนวนมากก็จะยิ่งดี มันเป็นตัวเสริมในหลายๆ อย่างของความสามารถที่มองเห็นในที่ ที่มีแสงน้อยๆ ได้


IP Camera (Internet Protocol Camera)
คือ กล้องวงจรปิดที่รวมเอา คุณสมบัติของ Web Server ไว้ในตัวกล้อง เพื่อให้สามารถ ดูภาพสดบนระบบ internet หรือ ระบบเครือข่ายได้
โดยผู้ใช้งานสามารถ ดูภาพจากระยะไกลเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย และ เฝ้าระวัง ภายใน บ้าน สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ IP Camera มีทั้งแบบใช้สาย (Wiring) และแบบไร้สาย (Wireless)

T
VL - TV Line คือ หน่วยวัดความละเอียดของกล้องตามแนวนอนหรือคือจำนวนเส้นที่กล้องสามารถแสดงภาพได้ ซึ่งมีผลต่อความความคมชัดของกล้องวงจรปิด

ยิ่งมีจำนวนเส้น TVL สูง ภาพที่ได้ก็จะคมชัดและละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วย เช่น กล้องวงจรปิด ที่ค่า 700 TVL จะให้ภาพที่ชัดกว่ากล้องวงจรปิดที่มีความคมชัด 650 TVL เป็นต้น

LED Array เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV โดยที่ LED Array ให้แสงจาก Light – emitting Diode เป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์อินฟาเรดสำหรับมอง
กลางคืนที่มีประสิทธิภาพ สูงอายุการใช้งานยืนยาวและประหยัดไฟมากกว่า


IP Code - Ingress Protection Ratings
code คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั้งหลายมาตรฐาน
การจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วย ตัวเลข 2 หลัก : ตัวเลขหลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และตัวเลขหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว
รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือ เช่น IP45, IP66 เป็นต้น โดยการนำตัวเลขในแต่ละหลักมารวมกันค่ะ

หลักแรก ความหมาย หลักที่สอง ความหมาย
0 ไม่มีการป้องกันอะไรเลย 0 ไม่มีการป้องกันอะไรเลย
1 สามารถป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. 1 สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 สามารถป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. 2 สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 สามารถป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. 3 สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน  60 องศาจากแนวตั้ง
4 สามารถป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม. 4 สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 สามารถป้องกันฝุ่นได้ 5 สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ 6 สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
    7 สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
    8 สามารถใช้งานใต้น้ำได้
 
Visitors: 89,588