เคเบิ้ลเทรย์ / Cable Tray

ประเภทสินค้า : เคเบิ้ลเทรย์ / Cable tray , ข้องอฉากเคเบิ้ลเทรย์ / Horizontal Bend 90 ํ, ข้องอขึ้น เคเบิ้ลเทรย์ / Vertical Inside Bend , ข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์ / Vertical Outside Bend , สามทาง เคเบิ้ลเทรย์ / Horizontal Tee , สี่ทาง เคเบิ้ลเทรย์ / Horizontal Cross , คานล็อคเคเบิ้ลเทรย์ / Connector System , ฝาปิดหัวท้ายเคเบิ้ลเทรย์ / Blind Ends , แป้นรองรับเคเบิ้ลเทรย์ / Brackets Support

Visitors: 89,588